Partnerzy


Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2,
35-036 Rzeszów
 
  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
im. Stanisława Staszica
w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 26,
15-555 Białystok
 

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza
w Sandomierzu
ul. Krakowska 26,
27-600 Sandomierz


Wyższa Szkoła Biznesu
im. bpa Jana Chrapka
w Radomiu
ul. Kolejowa 22,
26-600 Radom
Zapytania ofertowe
 
 
Rozeznanie rynku dotyczące usługi dowozu uczestników Konferencji podsumowującej Projekt: „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej". Rezultaty, sukcesy, dobre praktyki w dniu 6.11.2012.
16 listopad 2012
oryginał ogłoszenia
Zaproszenie ofertowe do składania ofert na wydruk wraz z przygotowaniem do druku (skład, korekta itp.) raportów, publikacji opracowań.
2 sierpień 2012
Oryginał ogłoszenia
Rozeznanie rynku na dostawę i zakup materiałów do prowadzenia zajęć w ramach WON
30 maj 2012
Rozeznanie rynku odbywa się w ramach Projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej" finansowany ze środków
ZAPROSZENIE Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu w ramach zasady konkurencyjności na dostawę gadżetów promocyjnych: odtwarzaczy MP3
10 maj 2012
ZAPROSZENIE Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu w ramach zasady konkurencyjności na dostawę gadżetów promocyjnych: odtwarzaczy MP3 dla uczestników Wakacyjnych Obozó
ZAPROSZENIE do składania ofert na dostawę gadżetów promocyjnych
9 maj 2012
Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu w ramach zasady konkurencyjności na dostawę gadżetów promocyjnych: koszulek i czapek z daszkiem dla uczestników Wakacyjnych Obozó
ZAPROSZENIE do składania ofert na zakup tabletów i laptopów.
23 marzec 2012
Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu „SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej" finansowanego ze środk&o
ZAPROSZENIE do składania ofert dostawę i zakup materiałów do prowadzenia zajęć
15 marzec 2012
Zapytanie ofertowe odbywa się zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Projektu nr Umowa nr UDA-POKL.03.03.04-00-064/08-00 „Szkoła Kluczowych Kompetencji Program rozwijania umiejętnośc
Odpowiedź do zapytania ofertowego
9 marzec 2012
W związku z pismem, które wpłynęło w dniu 8 marca 2012 dot. organizacji Wakacyjnych Obozów Naukowych uprzejmie informuję, że odpowiedzi na postawione pytania znajdują odpowiedź
SPROSTOWANIE dotyczy: składania oferty w postępowaniu w ramach zasady konkurencyjności na dostawę gadżetów promocyjnych: MP4 dla uczestników Wakacyjnych Obozów Naukowych.
9 marzec 2012
Informujemy, że prawidłowy terminy dostarczenia zamówienia powinien być 20 czerwca 2012 r. Zarówno w zapytaniu ofertowym, jak i formularzu ofertowym. Termin ten będzie ró
SPROSTOWANIE dotyczy: składania oferty w postępowaniu w ramach zasady konkurencyjności na dostawę gadżetów promocyjnych: koszulek i czapek z daszkiem dla uczestników Wakacyjnych Obozów Naukowych.
9 marzec 2012
Informujemy, że prawidłowy terminy dostarczenia zamówienia powinien być 20 czerwca 2012 r. Zarówno w zapytaniu ofertowym, jak i formularzu ofertowym. Termin ten będzie ró