Partnerzy


Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2,
35-036 Rzeszów
 
  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
im. Stanisława Staszica
w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 26,
15-555 Białystok
 

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza
w Sandomierzu
ul. Krakowska 26,
27-600 Sandomierz


Wyższa Szkoła Biznesu
im. bpa Jana Chrapka
w Radomiu
ul. Kolejowa 22,
26-600 Radom
Konkurs Grantów
 
 
ZAKOŃCZENIE REALIZACJI GRANTÓWTERMIN II KONKURSU GRANTY DLA SZKÓŁ
8 maj 2012
W dniu 30 kwietnia 2012 r. została zakończona realizacja projektów w szkołach uczestniczących w II terminie Konkursu „Granty dla Szkół". oryginał ogłoszenia  
TERMIN OPRACOWANIA TRZECIEGO SPRAWOZDANIA OKRESOWEGO -TERMIN II KONKURSU GRANTY DLA SZKÓŁ
4 maj 2012
Przypominamy, że w dniu 10 maja 2012 r. upływa termin opracowania trzeciego sprawozdania okresowego z realizacji grantów za okres: 01.03.2012 r. - 30.04.2012.r., przez szkoły realizujące
TERMIN OPRACOWANIA DRUGIEGO SPRAWOZDANIA OKRESOWEGO - TERMIN II KONKURSU GRANTY DLA SZKÓŁ
5 marzec 2012
Zgodnie z regulaminem konkursu i wytycznymi w zakresie prowadzenia dokumentacji projektów w dniu 10 marca 2012 r. upływa termin opracowania drugiego sprawozdania okresowego dla szkół
SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI GRANTÓW TERMIN I
22 luty 2012
W dniu 31 grudnia 2011 r. została zakończona realizacja projektów w szkołach, uczestniczących w I terminie Konkursu „Granty dla Szkół" . oryginał ogłoszenia
Wzór sprawozdania okresowego z opracowywania grantów - termin 2
12 styczeń 2012
Wzór sprawozdania okresowego z opracowywania grantów - termin 2 wzór sprawdania
ZAKONCZENIE REALIZACJI GRANTÓW - TERMIN I TERMIN OPRACOWANIA SPRAWOZDANIA OKRESOWEGO - TERMIN II
9 styczeń 2012
W dniu 31 grudnia 2011 r. została zakończona realizacja projektów w szkołach, uczestniczących w I terminie Konkursu „Granty dla Szkół" . Przypominamy, że zgodnie z regul
Wzór sprawozdania końcowego z reazliacji grantów
16 grudzień 2011
Niniejszym przypominam, że zgodnie z Regulaminem konkursu „GRANTY DLA SZKÓŁ" szkoły obowiązane są dokumentować realizację działań prowadzonych w ramach projektów w formie
WYTYCZNE DLA SZKÓŁ W ZAKRESIE PROWADZENIA DOKUMENTACJI REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU „GRANTY DLA SZKÓŁ" - TERMIN II
15 wrzesień 2011
Na podstawie § 9 ust. 3 Regulaminu GRANTY DLA SZKÓŁ" wprowadza się następujące zasady prowadzenia dokumentacji stanu realizacji projektów w szkołach. oryginał ogłoszenia
TRWA REALIZACJA ZAKUPÓW ŚRODKÓW RZECZOWYCH W RAMACH KONKURSU „GRANTY DLA SZKOL" - TERMIN II
30 sierpień 2011
W miesiącach czerwiec - lipiec 2011 r. zostały przeprowadzone postępowania w ramach konkurencyjności na zakup środków rzeczowych dla szkół uczestniczących w II terminie konkursu
WYNIKI KONKURSU „GRANTY DLA SZKÓŁ II TERMIN
31 maj 2011
W dniu 30 maja 2011 r. zakończono prace komisji konkursowej w ramach konkursu „Granty dla szkół"- termin II realizowanego w ramach projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji Program rozw