Partnerzy


Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2,
35-036 Rzeszów
 
  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
im. Stanisława Staszica
w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 26,
15-555 Białystok
 

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza
w Sandomierzu
ul. Krakowska 26,
27-600 Sandomierz


Wyższa Szkoła Biznesu
im. bpa Jana Chrapka
w Radomiu
ul. Kolejowa 22,
26-600 Radom
Założenia Projektu
 
 
Informacje dla Nauczycieli
4 listopad 2009
Dla nauczycieli w ramach projektu zorganizowane zostaną m.in.: Kwartalne seminaria dla nauczycieli, pozwalające na wymianę doświadczeń w trakcie realizacji projektu. Wynagrodzenie dla nauc
Kompetencje kluczowe
28 kwiecień 2009
  Kompetencje Kluczowe definiowane są jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do sa
Informacja dla uczniów
16 listopad 2008
W ramach projektu Uczniowie otrzymają m.in. możliwość bezpłatnego udziału w: Wakacyjnych Obozach Naukowych. Kołach Naukowych. Studium Kompetentnych Liderów. Przedsiębio
Informacja dla organów prowadzących
16 listopad 2008
Dla organów nadzoru pedagogicznego oraz organów prowadzących szkoły w ramach projektu zorganizowane zostaną: seminaria w celu zidentyfikowania oczekiwań co do jakości i kierunków kształ
Informacje dla Szkół
4 listopad 2008
W ramach projektu Szkoła uczestnicząca w projekcie może m.in. uzyskać: Udział w warsztatach dotyczących opracowywania programów nauczania i metodyki rozwijania kompetencji kluczowych
Idea Projektu
2 listopad 2008
Projekt „SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej" realizowany przez: Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w