Partnerzy


Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2,
35-036 Rzeszów
 
  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
im. Stanisława Staszica
w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 26,
15-555 Białystok
 

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza
w Sandomierzu
ul. Krakowska 26,
27-600 Sandomierz


Wyższa Szkoła Biznesu
im. bpa Jana Chrapka
w Radomiu
ul. Kolejowa 22,
26-600 Radom
Konferencja podsumowująca realizacje projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej”

 W dniu 6 grudnia 2012 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, odbyła się  konferencja  „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej. Rezultat, sukcesy dobre praktyki” podsumowująca Projekt realizowany w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia .

W trakcie konferencji zaprezentowano działania, sposoby ich realizacji i efekty wypracowane w Projekcie w aspekcie kształtowania kompetencji kluczowych.

Prezentacji działań realizowanych przez okres 4 lat w 50 szkołach, dokonywali koordynatorzy poszczególnych  działań, koordynatorzy merytoryczni kompetencji matematycznych, językowych, informatycznych i przedsiębiorczości, koordynator merytoryczny Projektu i koordynatorzy regionalni. Towarzyszyli im Dyrektorzy,  Nauczyciele opracowujący i realizujący autorskie programy nauczania oraz uczniowie  objęci  Projektem.

Na szczególną uwagę zasługują efekty Projektu uzyskane dzięki prowadzonej ewaluacji zewnętrznej.

Prowadzone badania procesu dydaktycznego wykazały, że sposoby realizacji działań i całego Projektu mogą być wykorzystane w rozwiązaniach systemowych prowadzących do rozwijania kompetencji kluczowych.

Ideę Projektu, jego znaczenie w przygotowaniu uczniów do planowania kariery edukacyjnej i zawodowej oraz  Rynku Pracy przedstawiła mgr Teresa Bogacka – Kierownik Projektu.

 

Szczegółowe osiągnięcia zaprezentowane w trakcie Konferencji zamieszone są w poniżej przedstawionych materiałach merytorycznych.

 

 

Materiały pokonferencyjne:

zbiór prezentacji