Partnerzy


Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2,
35-036 Rzeszów
 
  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
im. Stanisława Staszica
w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 26,
15-555 Białystok
 

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza
w Sandomierzu
ul. Krakowska 26,
27-600 Sandomierz


Wyższa Szkoła Biznesu
im. bpa Jana Chrapka
w Radomiu
ul. Kolejowa 22,
26-600 Radom
Seminaria Podsumowujące realizację Projektu „SZKOŁA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej”

 We wrześniu i październiku 2012 roku we wszystkich szkołach objętych Projektem  odbywała się prezentacja rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w społeczno - gospodarczych środowiskach lokalnych. 

Głównym celem spotkań organizowanych w formie seminariów, było przedstawienie znaczenia Projektu dla społeczności szkolnej. Prezentując efekty i korzyści uzyskane przez Uczniów, Nauczycieli i Szkołę podkreślano znaczący wpływ Projektu  na podwyższanie jakości pracy oraz możliwości wykorzystywania otrzymanego wsparcia w planowaniu pracy. 

Na szczególne wyróżnienie zasługiwały wystąpienia uczniów przedstawiających efekty ich udziału w poszczególnych działaniach Projektu.

Tematyka seminariów dotyczyła również:

  • przygotowania uczniów do współpracy ze środowiskiem lokalnym,
  • znaczenia umiejętności kluczowych uczniów dla pracodawców,
  • kierunków rozwoju szkolnictwa zawodowego 


W nawiązaniu do seminariów rozpoczynających realizację Projektu w poszczególnych szkołach przedstawione zostały jego efekty końcowe i efekty uzyskiwane w skali poszczególnych województw.

W spotkaniach, uczestniczyli uczniowie i ich rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele organów prowadzących i organów nadzoru pedagogicznego, przedstawiciele pracodawców i lokalnych Urzędów  Pracy, przedstawiciele Kierownictwa Projektu z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie - Lidera Projektu oraz przedstawiciele Partnerów Projektu
i  uczelni wyższych, w których realizowane były zajęcia Studium Kompetentnych Liderów.

Współorganizatorami seminariów w szkołach poszczególnych województw byli Koordynatorzy Regionalni Projektu.

 

Przedstawiamy przykładowe prezentacje i zdjęcia z wybranych seminariów

 

Załączniki: