Partnerzy


Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2,
35-036 Rzeszów
 
  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
im. Stanisława Staszica
w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 26,
15-555 Białystok
 

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza
w Sandomierzu
ul. Krakowska 26,
27-600 Sandomierz


Wyższa Szkoła Biznesu
im. bpa Jana Chrapka
w Radomiu
ul. Kolejowa 22,
26-600 Radom
„Od idei przez działania do wiedzy i kompetencji Rozwiązania systemowe wynikające z ewaluacji Projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji"
31 sierpień 2012 31 sierpień 2012 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie serdecznie zapraszam do udziału
w Konferencji o charakterze naukowym p.t.


„Od idei przez działania do wiedzy i kompetencji Rozwiązania systemowe wynikające
z ewaluacji Projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji"

 

Celem konferencji, jest zaprezentowanie i upowszechnianie metodologii wdrażania oraz modelu ewaluacji programów kształtowania kompetencji kluczowych uczniów szkołach ponadgimnazjalich o profilu zawodowym.

 

Chcemy podzielić się wypracowanymi w Projekcie narzędziami i doświadczeniami z wieloma odbiorcami zaangażowanymi i zainteresowanymi rozwojem placówek oświatowych, kreowaniem postaw przyszłych pracowników i przedsiębiorców, do dokonywania samooceny pracy i planowania własnego rozwoju umożliwiającego funkcjonowanie w gospodarce opartej na wiedzy,

 

Konferencja odbędzie się dnia 18. września 2012 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji przy ul. Mełgiewskiej 7-9 w Lublinie. Prosimy o zgłoszenia udziału w Konferencji drogą elektroniczną pod adresem: www.konferencia2.kluczowe-kompetencje.pl lub poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: alina.reszka@wsei.lublin.pl, w terminie do 4 września 2012 roku. Udział w konferencji jest bezpłatny.