Partnerzy


Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2,
35-036 Rzeszów
 
  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
im. Stanisława Staszica
w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 26,
15-555 Białystok
 

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza
w Sandomierzu
ul. Krakowska 26,
27-600 Sandomierz


Wyższa Szkoła Biznesu
im. bpa Jana Chrapka
w Radomiu
ul. Kolejowa 22,
26-600 Radom
Rozpoczęła się ostatnia edycja realizowanych w ramach Projektu Wakacyjnych Obozów Naukowych (WON).
6 lipiec 2012 6 lipiec 2012 

W dniu 1 lipca br. rozpoczęła się ostatnia edycja realizowanych w ramach Projektu Wakacyjnych Obozów Naukowych (WON). Ogółem uczestniczyć w niej będzie 540 uczestników, którzy byli uczestnikami wdrażanych w szkołach autorskich programów nauczania, obejmujących kształtowanie Kompetencji Kluczowych w zakresie:

  • Języków obcych – 390 uczniów (limit podstawowy),
  • Przedsiębiorczości – 30 uczniów (nowe klasy w Projekcie),
  • Technologii informacyjnej – 50 uczniów (nowe klasy w Projekcie),

pozostałych 70 uczniów to, uczestnicy WON w ramach limitu dodatkowego – KK języki obce.

Podobnie jak w poprzedniej edycji zlokalizowano je w dwóch Ośrodkach Wypoczynkowych: „Limba" - w Poroninie - 2 turnusy oraz „Pod Lipami" w Lidzbarku Welskim k/Działdowa – 4 turnusy.

Zgodnie z założeniami w każdym turnusie uczestniczy po 10 uczniów danej Kompetencji ze szkół uczestniczących w realizacji Projektu.

Podczas WON realizowany jest program merytoryczny i rekreacyjno -sportowy. Pierwszy - obejmuje głównie zajęcia umożliwiające motywowanie uczniów do nauki języków obcych, przedsiębiorczości i technologii informacyjnej poprzez ich aktywizowanie, organizację zajęć w sposób niekonwencjonalny w różnorodnych formach. Drugi - ukierunkowano na rekreację i poznanie regionów oraz kultury i obyczajów miejscowej ludności.          

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów. Dominują w nich metody aktywizujące, wykorzystujące m.in. różnorodne uzdolnienia uczniów i warunki lokalne, a także wprowadzające elementy rywalizacji między grupami.

Dołączone zdjęcia wzbogacają powyższe informacje o WON.