Partnerzy


Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2,
35-036 Rzeszów
 
  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
im. Stanisława Staszica
w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 26,
15-555 Białystok
 

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza
w Sandomierzu
ul. Krakowska 26,
27-600 Sandomierz


Wyższa Szkoła Biznesu
im. bpa Jana Chrapka
w Radomiu
ul. Kolejowa 22,
26-600 Radom
Konferencja OD IDEI PRZEZ DZIAŁANIA DO WIEDZY I KOMPETENCJI

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI
W LUBLINIE

  Kierownictwo Projektu: „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej”
oraz
Wydział Pedagogiki i Psychologii 
serdecznie zapraszają do udziału w Konferencji o charakterze naukowym


OD IDEI PRZEZ DZIAŁANIA DO WIEDZY I KOMPETENCJI
Rozwiązania systemowe wynikające z ewaluacji projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji


Lublin, 18 września 2012

 

Tematyka konferencji

Konferencja ma na celu zaprezentowanie i upowszechnienie metodologii wdrażania i modelu ewaluacji programów kształtowania kompetencji kluczowych uczniów.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Do udziału w niej zapraszamy teoretyków i praktyków z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, ekonomii itd.

 

Informacje organizacyjne:

W ramach Konferencji zrealizowane zostaną:

  • Sesja plenarna z referatami
  • Sesja tematyczna z doniesieniami z prac badawczych i wdrożeniowych
  • Sesja warsztatowa

 

Propozycje referatów na temat badań i wdrożeń prosimy zgłaszać do dnia 20 czerwca 2012 roku. Ostateczny termin dostarczenia pełnej wersji wystąpienia upływa z dniem 20 lipca 2012 roku. Osoby deklarujące chęć przygotowania referatu otrzymają szczegółowe informacje dotyczące warunków formalnych tekstu.

 Formularz zgłoszenia referatu

 

Pełne teksty wystąpień zaakceptowanych przez Komitet Naukowy zamieszczone zostaną na stronie Konferencji: http://konferencja2.kluczowe-kompetencje.pl/ oraz opublikowane w monografii pokonferencyjnej.

Prosimy o zgłoszenia udziału w Konferencji drogą elektroniczną na adres e-mail: aleksandra.linkowska@wsei.lublin.pl lub poprzez wypełnienie karty zgłoszenia i wysłanie jej na adres: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; ul. Mełgiewska 7/9, 20-209 Lublin, z dopiskiem na kopercie: Konferencja Rozwiązania systemowe. Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do 20 sierpnia 2012.

Formualrz zgłoszenia udziału

 

Udział w konferencji jest bezpłatny