Partnerzy


Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2,
35-036 Rzeszów
 
  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
im. Stanisława Staszica
w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 26,
15-555 Białystok
 

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza
w Sandomierzu
ul. Krakowska 26,
27-600 Sandomierz


Wyższa Szkoła Biznesu
im. bpa Jana Chrapka
w Radomiu
ul. Kolejowa 22,
26-600 Radom
ROZGRYWKI MIĘDZYWOJEWÓDZKIE Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORSTWA SYMULACYJNEGO
23 kwiecień 2012 23 kwiecień 2012 

W dniach 21-22 kwietnia 2012 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyły się rozgrywki międzywojewódzkie dla uczniów z zakresu Przedsiębiorstwa Symulacyjnego. Wzięło w nich udział 20 najlepszych uczniów reprezentujących 50 szkół biorących udział w Projekcie, z każdego z 5 województw, tj. lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Indywidualne rozgrywki uczniów prowadzone były według jednolitego scenariusza i trwały dwa dni. Za główne kryteria oceny merytorycznej wirtualnych firm utworzonych i prowadzonych przez uczniów przyjęło: wynik finansowy, przychody ze sprzedaży, majątek firmy, funkcjonalność telefonów komórkowych i wdrożenie ISO w przedsiębiorstwie.

 

Zwyciężyli w rozgrywkach międzywojewódzkich:

 • I miejsce - Adrian Tomicki uczeń Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji w Lublinie;
 • II miejsce - Piotr Grochala uczeń Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.;
 • III miejsce - Mariusz Kępka uczeń Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji w Lublinie;
 • IV miejsce - Artur Wójcik uczeń Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.

 

Na wyróżnienie zasługują również:

 • Magdalena Góra - uczennica ZSE w Staszowie;
 • Grzegorz Puchalski - uczeń ZSB-G w Białymstoku;
 • Kamil Tryzna - uczeń ZSB-G w Białymstoku;
 • Przemysław Kulesza - uczeń ZSP w Warce;
 • Iwona Sudoł - uczennica ZS w Sokołowie Młp.;
 • Anita Szeląg - uczennica ZSE w Staszowie;
 • Daniel Boczkowski - uczeń ZSP w Warce.

 

Wszyscy zwycięzcy rozgrywek wojewódzkich otrzymali z rąk Kierownika Projektu Pani Teresy Bogackiej, Kanclerza WSEI w Lublinie, nagrody w postaci tabletów, a laureaci rozgrywek międzywojewódzkich laptopy.

Wszystkim uczestnikom trzyetapowych rozgrywek z zakresu Przedsiębiorstwa Symulacyjnego serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników, a szczególnie wyżej wymienionym uczniom i ich Nauczycielom.

Poniżej zdjęcia z rozgrywek międzywojewódzkich w Lublinie.