Partnerzy


Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2,
35-036 Rzeszów
 
  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
im. Stanisława Staszica
w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 26,
15-555 Białystok
 

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza
w Sandomierzu
ul. Krakowska 26,
27-600 Sandomierz


Wyższa Szkoła Biznesu
im. bpa Jana Chrapka
w Radomiu
ul. Kolejowa 22,
26-600 Radom
Wzór sprawozdania końcowego z reazliacji grantów
16 grudzień 2011 16 grudzień 2011 

Niniejszym przypominam, że zgodnie z Regulaminem konkursu „GRANTY DLA SZKÓŁ" szkoły obowiązane są dokumentować realizację działań prowadzonych w ramach projektów w formie sprawozdań. Szczegółowe informacje na temat sposobu i terminów prowadzenia dokumentacji zostały określone w WYTYCZNYCH DLA SZKÓŁ W ZAKRESIE PRO WADZENIA DOKUMENT A CJI REALIZA CJI PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU „GRANTY DLA SZKÓŁ".

oryginał ogłoszenia

załącznik nr 3