Partnerzy


Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie
ul. Niedzielskiego 2,
35-036 Rzeszów
 
  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
im. Stanisława Staszica
w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 26,
15-555 Białystok
 

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza
w Sandomierzu
ul. Krakowska 26,
27-600 Sandomierz


Wyższa Szkoła Biznesu
im. bpa Jana Chrapka
w Radomiu
ul. Kolejowa 22,
26-600 Radom
Konferencja podsumowująca realizacje projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej” 18 grudzień 2012
 W dniu 6 grudnia 2012 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, odbyła się  konferencja  „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej. Rezultat, sukcesy dobre praktyki” podsumowująca Projekt realizowany w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty,
Konferencja podsumowująca realizacje projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej” 23 listopad 2012
Kierownictwo projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji” serdecznie zaprasza do udziału w konferencji „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej. Rezulataty, sukcesy, dobre praktyki w dniu 6.12.2012"Dokumenty do pobrania:   Program Formularz zgloszeniowy   Udział w kon
Seminaria Podsumowujące realizację Projektu „SZKOŁA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej” 15 październik 2012
 We wrześniu i październiku 2012 roku we wszystkich szkołach objętych Projektem  odbywała się prezentacja rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w społeczno - gospodarczych środowiskach lokalnych.  Głównym celem spotkań organizowanych w formie seminariów, było przedstawienie znaczenia Projektu dla społeczności szkolnej. Prezentując efekty i k
Harmonogram seminariów podsumowujących realizację Projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania uczniów szkół Polski Wschodniej” 11 wrzesień 2012
harmonogram seminariów
„Od idei przez działania do wiedzy i kompetencji Rozwiązania systemowe wynikające z ewaluacji Projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji" 31 sierpień 2012
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie serdecznie zapraszam do udziałuw Konferencji o charakterze naukowym p.t. „Od idei przez działania do wiedzy i kompetencji Rozwiązania systemowe wynikającez ewaluacji Projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji"   Celem konferencji, jest zaprezentowanie i upowszechnianie metodologii wdrażania oraz modelu ewaluacji program&oac
Rozpoczęła się ostatnia edycja realizowanych w ramach Projektu Wakacyjnych Obozów Naukowych (WON). 6 lipiec 2012
W dniu 1 lipca br. rozpoczęła się ostatnia edycja realizowanych w ramach Projektu Wakacyjnych Obozów Naukowych (WON). Ogółem uczestniczyć w niej będzie 540 uczestników, którzy byli uczestnikami wdrażanych w szkołach autorskich programów nauczania, obejmujących kształtowanie Kompetencji Kluczowych w zakresie: Języków obcych &ndas
PRZEDSIĘBIORSTWO SYMULACYJNE - III MIĘDZYNARODOWE TARGI FIRM SYMULACYJNYCH 31 maj 2012
30 maja 2012 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli odbyły się III Międzynarodowe Targi Firm Symulacyjnych pt. „Firma symulacyjna – uczenie się przez działanie”, na których mieliśmy okazję zaprezentować Przedsiębiorstwo Symulacyjne „SKK - Skok Ku Karierze”. Na targach odbyła się konfe
Konferencja OD IDEI PRZEZ DZIAŁANIA DO WIEDZY I KOMPETENCJI 22 maj 2012
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJIW LUBLINIE  Kierownictwo Projektu: „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej” oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii serdecznie zapraszają do udziału w Konferencji o charakterze naukowym OD IDEI PRZEZ DZIAŁANIA DO WIEDZY I KOMPETENCJI Rozwiązania systemowe wyn
ZAKOŃCZENIE REALIZACJI GRANTÓWTERMIN II KONKURSU GRANTY DLA SZKÓŁ 8 maj 2012
W dniu 30 kwietnia 2012 r. została zakończona realizacja projektów w szkołach uczestniczących w II terminie Konkursu „Granty dla Szkół". oryginał ogłoszenia  
TERMIN OPRACOWANIA TRZECIEGO SPRAWOZDANIA OKRESOWEGO -TERMIN II KONKURSU GRANTY DLA SZKÓŁ 4 maj 2012
Przypominamy, że w dniu 10 maja 2012 r. upływa termin opracowania trzeciego sprawozdania okresowego z realizacji grantów za okres: 01.03.2012 r. - 30.04.2012.r., przez szkoły realizujące projekty w II terminie konkursu. oryginał ogłoszenia
ROZGRYWKI MIĘDZYWOJEWÓDZKIE Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORSTWA SYMULACYJNEGO 23 kwiecień 2012
W dniach 21-22 kwietnia 2012 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyły się rozgrywki międzywojewódzkie dla uczniów z zakresu Przedsiębiorstwa Symulacyjnego. Wzięło w nich udział 20 najlepszych uczniów reprezentujących 50 szkół biorących udział w Projekcie, z każdego z 5 województw, tj. lubelskiego, mazowieckiego, podlask
PLATFORMA KOMPETENCJI Seminaria Kwartalne dla nauczycieli 12 kwiecień 2012
W marcu 2012 roku, w Nałęczowie, odbyła się ostatnia, IV edycja Seminariów Kwartalnych dla nauczycieli objętych Projektem. W dniach 5-7 marca 2012 roku spotkali się nauczyciele przedsiębiorczości i technologii informacyjnej a w dniach 12 – 14 marca 2012 r. nauczyciele matematyki i języków obcych. oryginał ogłoszenia
ROZGRYWKI MIĘDZYSZKOLNE UCZNIÓW Z PRZEDSIĘBIORSTWA SYMULACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 3 kwiecień 2012
31 marca 2012 w Zespole Szkół Samochodowych w Radomiu odbyły się rozgrywki międzyszkolne dla uczniów z 10 szkół uczestniczących w Projekcie z terenu województwa mazowieckiego. Zacięta rywalizacja prowadzona według scenariusza gry o nazwie „Rekiny biznesu” miała przebieg bardzo burzliwy do ostatnich minut, a nawet sekund. Toczyła się niepozbawi
ROZGRYWKI MIĘDZYSZKOLNE UCZNIÓW Z PRZEDSIĘBIORSTWA SYMULACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 26 marzec 2012
W dniu 25 marca 2012 w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyły się rozgrywki międzyszkolne dla uczniów z 10 szkół uczestniczących w Projekcie z terenu województwa lubelskiego. Po sześciogodzinnej rozgrywce okazało się, że największą produkcją telefonów komórkowych mogli się pochwalić uczniowie z Państwowych Szkół
ROZGRYWKI MIĘDZYSZKOLNE UCZNIÓW Z PRZEDSIĘBIORSTWA SYMULACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 24 marzec 2012
W dniu 24 marca 2012r w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku odbyły się rozgrywki międzyszkolne dla uczniów z 10 szkół uczestniczących w Projekcie z terenu województwa podlaskiego. Po pełnej emocji rozgrywce, prowadzonej wg jednolitego scenariusza gry o nazwie „Rekiny biznesu”, pomiędzy 10 wirtualnymi f
Konferencja podsumowująca realizacje projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej”
 
Kierownictwo projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji” serdecznie zaprasza do udziału w konferencji „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej. Rezulataty, sukcesy, dobre praktyki w dniu 6.12.2012"Dokumenty do pobrania:   Program Formularz zgloszeniowy   Udział w kon 
ZAPROSZENIE do składania ofert na organizację poczęstunku w formie szwedzkiego stołu dla uczniów uczestniczących w zajęciach w ramach Kół Naukowych
 
oryginał komunikatu 
ZAPROSZENIE do składania ofert na organizację wyżywienia dla uczniów uczestniczących w zajęciach w ramach Kół Naukowych
 
oryginał komunikatu 
Rozpoczęła się ostatnia edycja realizowanych w ramach Projektu Wakacyjnych Obozów Naukowych (WON).
 
W dniu 1 lipca br. rozpoczęła się ostatnia edycja realizowanych w ramach Projektu Wakacyjnych Obozów Naukowych (WON). Ogółem uczestniczyć w niej będzie 540 uczestników, którzy byli uczestnikami wdrażanych w szkołach autorskich programów nauczania, obejmujących kształtowanie Kompetencji Kluczowych w zakresie: Języków obcych &ndas 
Konferencja OD IDEI PRZEZ DZIAŁANIA DO WIEDZY I KOMPETENCJI
 
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJIW LUBLINIE  Kierownictwo Projektu: „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej” oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii serdecznie zapraszają do udziału w Konferencji o charakterze naukowym OD IDEI PRZEZ DZIAŁANIA DO WIEDZY I KOMPETENCJI Rozwiązania systemowe wyn 
PLATFORMA KOMPETENCJI Seminaria Kwartalne dla nauczycieli
 
W marcu 2012 roku, w Nałęczowie, odbyła się ostatnia, IV edycja Seminariów Kwartalnych dla nauczycieli objętych Projektem. W dniach 5-7 marca 2012 roku spotkali się nauczyciele przedsiębiorczości i technologii informacyjnej a w dniach 12 – 14 marca 2012 r. nauczyciele matematyki i języków obcych. oryginał ogłoszenia 
Informacja odnośnie zakończenia większości działań merytorycznych realizowanych w ramach Projektu
 
W związku ze zbliżającym się zakończeniem większości działań merytorycznych realizowanych w ramach Projektu, uprzejmie informuję, że w okresie od 11 do 26 kwietnia 2012 r. zaplanowane zostały badania psychologiczne uczniów ,.na wyjściu z projektu". Zespół psychologów będzie w składzie 4/5 osobowym, dlatego też każda klasa objęta będzie badaniem w oddzie 
Uroczysta inauguracja działania "Studium Kompetentnych Liderów"
 
Dnia 22.10.2011r. w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku miała miejsce uroczysta inauguracja działania "Studium Kompetentnych Liderów", które jest realizowane w ramach projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej". W trakcie uroczystości JM 
Wzór sprawozdania końcowego z reazliacji grantów
 
Niniejszym przypominam, że zgodnie z Regulaminem konkursu „GRANTY DLA SZKÓŁ" szkoły obowiązane są dokumentować realizację działań prowadzonych w ramach projektów w formie sprawozdań. Szczegółowe informacje na temat sposobu i terminów prowadzenia dokumentacji zostały określone w WYTYCZNYCH DLA SZKÓŁ W ZAKRESIE PRO WADZENIA DOKUMENT A CJI REA 
Informacja dla Dyrektorów Szkół
 
Szanowni Państwo, Uwzględniając Państwa prośby dotyczące realizacji Wakacyjnych Obozów Naukowych, przekazuję zaplanowane terminy ich realizacji dla poszczególnych szkół i kompetencji. Oryginał ogłoszenia Zestawienie 
Konferencja podsumowująca realizacje projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej”
 
 W dniu 6 grudnia 2012 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, odbyła się  konferencja  „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej. Rezultat, sukcesy dobre praktyki” podsumowująca Projekt realizowany w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty,